TIN TỨC

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
CHO TÂN KỸ SƯ
ĐỢT 1, NĂM 2021

BẾ MẠC OLYMPIC
VẬT LÝ SINH VIÊN, ĐỘI TUYỂN VLUTE
NHẤT TOÀN ĐOÀN

SINH VIÊN VLUTE
ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO
NHÀ TRƯỜNG

VLUTE ĐÓN TIẾP
CÁC TRƯỜNG THPT
ĐẾN THAM QUAN

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
KHAI BÁO Y TẾ

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2021

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
ĐỢT NGÀY 16/6/ - 20/6
NĂM 2021

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC
BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn