TIN TỨC

ĐÀO TẠO KỸ SƯ
LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TÀI TRỢ
NHÀ MÀNG CÔNG NGHỆ
GIÚP HỌC SINH
NGHIÊN CỨU HỌC TẬP

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ

HIỆU TRƯỞNG VLUTE
ĐƯỢC VINH DANH
TẠI DIỄN ĐÀN
HỘI NHẬP KINH TẾ ASIA 2021

THÔNG BÁO

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÁC
BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM
CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID - 19

DU HỌC Ý
STUDY IN ITALY 2020

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA
NGÀNH - SỬA CHỮA CHUNG

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn