TIN TỨC

LỄ XUẤT CẢNH ĐƯA SINH VIÊN
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO SANG ĐẠI HỌC
TONGMYONG - HÀN QUỐC

KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI VIETRAVEL CẦN THƠ
VÀ VẠN PHÁT RIVERSIDE

VLUTE CHÚC MỪNG NGÀY
THẦY THUỐC VIỆT NAM 27.2

VLUTE CHÀO ĐÓN 24 TRƯỜNG THPT
ĐẾN HƯỚNG NGHIỆP

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP THÍ SINH
THAM DỰ KỲ THI XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
THÁNG 3 NĂM 2023

THÔNG BÁO
TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH
PHÓ GIÁO SƯ

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KNN QUỐC GIA
ĐỢT TỪ NGÀY 12/11/2022 - 13/11/2022
BẬC 2/5 VÀ 3/5

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn