TIN TỨC

TUYỂN SINH NĂM 2021:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG
CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC CHO
TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC
TRỰC TUYẾN

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN F1
HOÀN THÀNH
CÁCH LY TẬP TRUNG

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG
ÂM TÍNH VỚI COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG COVID 19

THÔNG BÁO

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ
QUỸ VẮC XIN
PHÒNG, CHỐNG COVID - 19

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2021

TĂNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ BỔ SUNG THÊM
NGÀNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ
LÀM VIỆC NHẬT BẢN

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG
DỊCH COVID - 19

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn