KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ XII NĂM 2021

THỨ TRƯỞNG KIỂM TRA
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
TỔ CHỨC KỸ NĂNG NGHỀ

CÁC QUYẾT ĐỊNH

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TIN TỨC

SINH VIÊN THAM GIA THI
CƠ ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI

QUÂN KHU 9
CHÚC TẾT NHÀ GIÁO 20/11

HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG,
SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG
DO DỊCH BỆNH COVID - 19
CỦA TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG

TỔ CHỨC
TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA
CHO TÂN SINH VIÊN

THÔNG BÁO

KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2020 - 2021 

KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2020 - 2021 

FORD CẦN THƠ TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
ĐỢT 10/11/2021 - 14/11/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn