TIN TỨC

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT KĐCLGD

VLUTE THAM DỰ
HỘI NGHỊ CẤP CAO VIỆT NAM – LÀO

LỄ HỌP MẶT 20/11/2022

LỄ CHÀO MỪNG
KỶ NIỆM 62 NĂM
VÀ KHAI GIẢNG 2022-2023

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KNN QUỐC GIA
ĐỢT TỪ NGÀY 12/11/2022 - 13/11/2022
BẬC 2/5 VÀ 3/5

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
NGÀNH LOGISTICS

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
NGÀNH LOGISTICS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG,
VỆ SINH LAO ĐỘNG

KHEN THƯỞNG, HỌC BỔNG
NĂM HỌC 2020 - 2021 

VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN – THỢ ĐỒNG

TẦM NHÌN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, chất lượng ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean, thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp quốc gia; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ , kinh tế – xã hội; góp phần đắc lực vào sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

SỨ MẠNG

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Đại họcTongmyong ( Hàn Quốc )

Cao đẳng Seneca ( Canada )

Đại học KOREATECH ( Hàn Quốc )

Đại học Aix - Marseille

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn