THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn