Tập huấn “Viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và xây dựng danh mục minh chứng” cho chu kỳ 2.

Ngày 10/4/2024 Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn tổ chức Tập huấn “Viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và xây dựng danh mục minh chứng” cho chu kỳ 2.

Tham dự có TS. Lê Hoàng Vũ – Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn, về phía trường Đại học SPKT Vĩnh Long có TS. Nguyễn Minh Sang – Phó hiệu trưởng, cùng quý giảng viên là thành viên ban thư ký, nhóm chuyên trách trong Hội đồng tự đánh giá của trường cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, TS.Nguyễn Minh Sang chia sẻ, sau nhiều lần hợp tác cùng với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn trong việc kiểm định các chương trình đào tạo của trường, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng của hai bên, buổi tập huấn ngày hôm nay, nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm công tác chuyên trách trường trong việc triển khai hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT.

Tại buổi tập huấn TS. Lê Hoàng Vũ, trình bày nội dung liên quan về: Giới thiệu tóm tắt Thông tư 12/2017, Công văn 766/QLCL, Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD; Yêu cầu đối với báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục; Vai trò, trách nhiệm của các bộ phận; Kỹ năng thu thập và xác định minh chứng; Kỹ năng viết báo cáo phân tích tiêu chí; Kỹ năng tổng hợp, biên tập báo cáo tự đánh giá; Kỹ năng tự thẩm định báo cáo Tự đánh giá; Kế hoạch làm việc tiếp theo; Ví dụ minh họa. Ngoài các nội dung lý thuyết được truyền đạt, thành viên ban thư ký và các nhóm chuyên trách còn tham gia thực hành viết báo cáo mô phỏng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá; Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, qua đó từng bước đáp ứng mục tiêu của cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long bên cạnh việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, thì công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm và chú trọng. Trong năm 2019, Trường đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12, và đến thời điểm hiện tại Nhà trường đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kiểm định chu kì 2 (sau 05 năm). Theo quy định tại Thông tư 12, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục sẽ được đánh giá theo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, đánh giá toàn bộ hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học, được chia thành 04 nhóm: Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược (08 tiêu chuẩn, 37 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống (04 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí); Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng (09 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí); Kết quả hoạt động (04 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí).

Hình ảnh chỉ tiết sự kiện