Trung tâm Ngoại ngữ

Chức năng - Nhiệm vụ

Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Tổ chức giảng dạy các lớp ngoại ngữ.
Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Nhân sự

HỌ TÊNCHỨC VỤ EMAIL
Thầy. Phạm Minh TrungPhụ trách TT Ngoại ngữtrungpm@vlute.edu.vn