THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO BỔ SUNG XÉT HỒ SƠ
CAO HỌC ĐỢT 1

TUYỂN SINH THẠC SĨ
ĐỢT 1 NĂM 2023

BIỂU MẪU TUYỂN SINH THẠC SĨ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn