Hoạt động đoàn hội

Phiên trọng thể - Đại hội đại biểu
Hội sinh viên Việt Nam
tỉnh Vĩnh Long

Chiều 21/10/2023, tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phiên họp thứ Nhất - Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Sáng 21/10/2023, tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Hội Sinh viên Tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.