Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng giáo dục trình độ đại học cấp Chương trình đào tạo

Ngày 9/9/2022, trường Đại học SPKT Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc đợt Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng GD trình độ ĐH cấp chương trình đào tạo cho 2 chương trình: Công tác xã hội và Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

Tham dự có PGS. Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Đồng trường, PGS. TS Lê Hồng Kỳ - P. Hiệu trưởng cùng các thành viên hội đồng tự đánh giá, giảng viên và sinh viên của 2 chương trình được khảo sát chính thức.

Đoàn khảo sát chính thức và các thành viên Hội đồng TĐG nhà trường

Về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn – Đơn vị thực hiện khảo sát chính thức có TS. Nguyễn Kim Dung – Giám đốc; PGS.TS Đỗ Hạnh Nga – P. Giám đốc; ThS. Lê Hoàng Vũ – P. Giám đốc; PGS.TS Đoàn Thị Minh Trinh – Kiểm định viên; ThS. Lê Như Dzi – Kiểm định viên ; CN. Nguyễn Ngọc Tú – Chánh Văn phòng.

Trong 4 ngày làm việc từ 09-12/9/2022, đoàn khảo sát tiến hành kiểm tra báo cáo tự đánh giá, các hồ sơ minh chứng, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan như: lãnh đạo, sinh viên, doanh nghiệp, cựu sinh viên… khảo sát thực địa cơ sở vật chất theo 11 tiêu chuẩn được Quy định tại TT 04 ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH.

Trường ĐHSPKTVL thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là yêu cầu cấp thiết, cơ bản để thực hiện tự chủ theo Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) sửa đổi. Đồng thời, thực hiện kiểm định cấp chương trình đào tạo chính là công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trước toàn xã hội, điều này giúp cho phụ huynh, người học và nhất là doanh nghiệp giám sát được chất lượng của các chương trình đào tạo mà nhà trường cung cấp.

Song song đó, chương trình đào tạo được kiểm định sẽ giúp cho Người học được học với các điều kiện đảm bảo chất lượng cao, đồng bộ từ chuẩn đầu ra, hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ, năng lực quản trị chương trình, hệ thống giáo trình cập nhật mới, phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy năng lực của bản thân và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. Do vậy, người học gặp  nhiều thuận lợi khi tham gia tìm kiếm việc làm và hội nhập với thị trường lao động quốc tế.

Hình ảnh khai mạc: xem tại đây

Hình ảnh làm việc của đoàn khảo sát: xem tại đây