Cuộc thi Tin học trẻ Tỉnh Vĩnh Long lần thứ 26

Sáng 24/5/2024, tại Trường Đại học SPKT Vĩnh Long (VLUTE), Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và VLUTE tổ chức hội thi Tin học Trẻ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 26 năm 2024.

Tham gia hội thi có 150 thí sinh là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh. Các thí sinh dự thi kỹ năng lập trình và thi sản phẩm phần mềm sáng tạo dành cho mỗi cấp học.

Thời gian dành cho các thí sinh dự thi kỹ năng lập trình bậc tiểu học là 90 phút, các bậc học khác là 120 phút. Đổi với thí sinh dự thi sản phẩm phần mềm sáng tạo phải trình bày sản phẩm sáng tạo trước hội đồng giám khảo là sản phẩm thích hợp ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cuộc thi nhầm thúc đẩy phong trào thi đua học tập đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Qua đó, phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin để bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chức lượng cao.

Đây còn là sân chơi để học sinh giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong học tập về lĩnh vực công nghệ thông tin, nâng cao kiến thức kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong thực tế ứng dụng vào đời sống.

VLUTE trong nhiều năm qua luôn đồng hành tổ chức cuộc thi với hệ thống phòng máy tính, chuyên gia kỹ thuật tham gia hỗ trợ và thành viên Ban Giám khảo chấm các sản phẩm, ý tưởng khoa học kỹ thuật của các em học sinh.

Hình ảnh sự kiện: xem tại đây