Main Page

DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016

Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy Online 2016 

 SBD từ: VLU00001 - VLU001320  SBD từ: VLU001321 - VLU002641  SBD từ: VLU002642 - VLU003961 

 SBD từ: VLU003962 - VLU005281  SBD từ: VLU005282 - VLU006632

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2016

THÍ SINH NHẬN TẠI TRƯỜNG THPT ĐĂNG KÝ DỰ THI

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh - Điện thoại: 0703 862456 --- 0703 820203


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.