Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Personnel Management and Administration

Địa chỉ: Phòng B101, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 822141 Fax: (+84) 0270 3 821003

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Equipment and Facilities Management

Địa chỉ: Phòng B106, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84270 3 821227

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là Phòng Quản lý khoa học và Thực tập sản xuất. Phòng đã nhiều lần được tách, nhập và đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường. Cùng với việc thành lập trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, ngày 21 tháng 12 năm 2013, Phòng được đổi tên thành Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế như hiện nay.

Website: http://qlkh.vlute.edu.vn

Điện thoại: +84 2703 862457

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Accounting and Monetary Affairs

Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 821228

Thông tin chung

  • Tên tiếng Anh: Office of Educational Testing and Quality Assurance
  • Địa chỉ: Phòng B205, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  • Điện thoại: (+84) 0270 3 862456

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Academic Affairs

Địa chỉ: Phòng A101

Điện thoại: +84703 862290

Website: http://pdt.vlute.edu.vn

Thông tin chung

  • Tên phòng: Phòng Công tác Chính trị HSSV
  • Tên tiếng Anh: Department of  Student Affairs
  • Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  • Điện thoại: (+84) 0270 3 826274