Main Page

Thông báo về việc miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016-2017

Quy tắc ứng xử của Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 154/2014/QĐ-ĐHSPKTVL ngày 12/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ban hành Quy chế học sinh, sinh viên bậc đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Read more: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng...

Hướng dẫn về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Vinh Long University Of Technology Education

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 822141 - Fax: 0703 821003 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.