Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của nhà tuyển dụng luôn được nhà trường quan tâm. Sinh viên được tìm hiểu quy trình sản xuất ra được một gói mì, trao đổi các kiến thức chuyên môn, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại nhà máy. Chương trình tham quan trong tháng 4 sẽ tiếp tục trong hai ngày 21 và 24/4/2017.

 

Được phát động từ năm 1981 bởi Honda và được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2010. Đây là năm thứ hai liên tiếp sinh viên trường SPKT Vĩnh Long tham gia với 3 xe ở nội dung xe tự chế. Kỷ lục của Hội thi thuộc về xe đua của đội Rambo II với 4.029,070km/lít.

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện