BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS Cao Hùng Phi

Hiệu trưởng 

Phụ trách đơn vị
Phòng kế hoạch - Tài chính
Phòng Quản trị - Thiết bị
Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận tổ chức cán bộ, thanh tra)
Phòng Đào tạo
Các khoa, Trung tâm trực thuộc trường
Chỉ đạo trực tiếp và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực
- Công tác cán bộ, phát triển nhân sự và cơ cấu tổ chức
- Khai thác, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, vật tư học tập
- Hoạt động các trung tâm
- Quản trị cơ sở vật chất
- Công tác đào tạo
- Công tác kế hoạch - tài chính
- Mua sắm tài sản, thiết bị
- Chiến lược phát triển, nâng cấp nhà trường
- Công tác Đảng
- Công tác thanh tra
- Công tác về chế độ chính sách, tiền lương; Các văn bản gửi đi.
- Các văn bằng tốt nghiệp; Các chứng chỉ: Tin học, ngoại ngữ, GDNN
- Quản lý dự án ADB
- Ký tất cả các hồ sơ liên quan đến tài chính và thanh quyết toán
- Ký đánh giá kết quả rèn luyện, học bổng, khen thưởng và đơn xin thôi học

PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch Hội đồng trường

Phụ trách các đơn vị
Chủ tịch Hội đồng Trường chuyên trách
Chỉ đạo trực tiếp và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực
Giám sát tất cả các hoạt động của Nhà trường

PGS. TS Lê Hồng Kỳ

Phó Hiệu trưởng 

Phụ trách các đơn vị
Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Công tác sinh viên
Chỉ đạo trực tiếp và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực
- Công tác sinh viên và các Trung tâm hỗ trợ sinh viên
- Kiểm định chất lượng
- Công tác nghiên cứu khoa học
- Công tác hợp tác quốc tế
- Công tác đối ngoại
- Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
- Ký xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên, xác nhận vay vốn học tập đối với sinh viên
- Ký các chứng chỉ: Kỹ năng nghề, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục thể chất, giáo dục QPAN, NVSP
- Ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của trường
- Ký duyệt kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi Olympic; Thi kỹ năng nghề
- Kiểm định quốc tế các chương trình đào tạo
- Hoạt động mở ngành đào tạo mới
- Công việc khác theo phân công của Hiệu trưởng
- Không ký các văn bản gửi đi

ThS. NCS Nguyễn Minh Sang

Phó Hiệu trưởng 

Phụ trách các đơn vị
Phòng Tổ chức - Hành chính (Bộ phận Hành chính)
Các phòng, khoa chuyên môn (Lĩnh vực chính trị và tư tưởng)
Các đoàn thể
Chỉ đạo trực tiếp và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực
- Công tác thi đua
- Công tác hành chính
- Công tác chính trị, tư tưởng
- Công tác đoàn thể
- Công tác khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng
- Quy hoạch mở rộng khuôn viên trường, khoa
- Thành lập Trung tâm lái xe và sát hạch lái xe
- Công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự
- Ký các văn bản trong lĩnh vực hành chính (trừ các văn bản gửi đi)
- Ký các văn bản về công tác thi đua
- Ký các văn bản liên quan đến thực tập sản xuất của sinh viên