Hoàn thành khảo sát chính thức kiểm định CLGD Đại học cấp chương trình đào tạo

Từ 12-16/8/2023, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-Saigon) phối hợp thực hiện khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài kiểm định CLGD đại học cấp chương trình đào tạo.

Trong 05 ngày làm việc, Nhà trường, các đơn vị trong trường, các cán bộ, giảng viên đã phối hợp cùng Đoàn đánh giá hoàn thành đợt khảo sát chính thức với các nội dung được quy định tại thông tư 04 của Bộ GDĐT như: kiểm tra tài liệu, minh chứng, khảo sát thực tế các điều kiện giảng dạy và học tập của các chương trình đào tạo, phỏng vấn trực tiếp và khảo sát gián tiếp các bên liên quan như sinh viên, giảng viên, lãnh đạo, cựu sinh viên và doanh nghiệp.

Tại phiên bế mạc, đại diện Đoàn đánh giá đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên những cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn trong quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh, cũng như những lĩnh vực cần cải tiến của các CTĐT nhằm giúp Trường/Khoa tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo quyền lợi của người học, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và các bên liên quan. Những ý kiến, khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài sẽ giúp Nhà trường có thể phát huy những điểm mạnh và khắc phục những hạn chế, có kế hoạch, chương trình hành động cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

Thực hiện kiểm định cấp chương trình đào tạo chính là công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trước toàn xã hội, điều này giúp cho phụ huynh, người học và nhất là doanh nghiệp giám sát được chất lượng của các chương trình đào tạo mà nhà trường cung cấp.

Đến thời điểm hiện tại, VLUTE đã có 05 chương trình đào tạo bậc Đại học: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Thú Y, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công tác xã hội và bậc Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Hình ảnh khai mạc, bế mạc: xem tại đây

Hình ảnh làm việc: xem tại đây