NHU CẦU TUYỂN DỤNG THÁNG 02/2017

TẠI KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI

 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

STT

Vị trí

Ngành học

Số lượng

1

Chuyên viên lập trình gia công CNC

Kỹ sư Cơ khí chế tạo/ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

2

2

Chuyên viên thiết kế khuôn mẫu

Kỹ sư Cơ khí chế tạo/ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5

3

Chuyên viên R&D xe tải, xe ben

Kỹ sư Cơ khí chế tạo/ Cơ khí động lực/ Công nghệ ô tô

5

4

Chuyên viên kỹ thuật ô tô

Kỹ sư Cơ khí chế tạo/ Cơ khí động lực/ Công nghệ ô tô

10

5

Chuyên viên nhiệt luyện

Kỹ sư Vật liệu kim loại

2

6

Chuyên viên phiên dịch tiếng Trung

Cử nhân tiếng Trung

2

7

Chuyên viên phiên dịch tiếng Nhật

Cử nhân tiếng Nhật

2

8

Chuyên viên phiên dịch tiếng Hàn

Cử nhân tiếng Hàn

2

9

Chuyên viên truyền thông

Cử nhân báo chí/ Truyền thông/ Ngữ văn/ PR/ Xã hội học/ Marketing/ Quốc tế học/ Quan hệ đối ngoại

3

10

Chuyên viên media, dựng phim

Cử nhân báo chí/ Kỹ thuật dựng film/ Công nghệ thông tin/ Multi Media

2

11

Chuyên viên kế hoạch

Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Ngoại thương/ Công nghệ ô tô/ Quản lý công nghiệp

6

12

Chuyên viên ISO

Cử nhân Quản trị chất lượng/ Công nghệ thông tin/ Quản lý công nghiệp

2

13

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Ngoại thương

2

14

Chuyên viên kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ ô tô/ Cơ khí động lực/ Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Ngoại thương/ Tiếng Anh

8

15

Chuyên viên pháp lý đất đai xây dựng

Cử nhân Luật

2

16

Công nhân hàn

Trung cấp trở lên ngành Cơ khí/ Gò hàn

30

17

Công nhân sơn

Sơ cấp sơn

20

18

Công nhân công nghệ ô tô

Trung cấp trở lên ngành Công nghệ ô tô/ Cơ khí động lực/ Cơ khí chế tạo

30

19

Công nhân ngành gia công cơ khí

Trung cấp trở lên ngành Cơ khí ô tô/ Cơ khí chế tạo máy/ Cơ khí cắt gọt

10

20

Nhân viên bảo vệ

Sơ cấp Bảo vệ/ Vệ sĩ chuyên nghiệp/ Quân nhân xuất ngũ

6

21

Công nhân vận hành xe nâng

Sơ cấp vận hành lái xe nâng

3

22

Công nhân xây dựng

Trung cấp/ Sơ cấp/ Thợ xây dựng

20

 Tổng cộng

174

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC, TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG:

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển