Phòng Tổ chức - Hành chính

Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính

Tên tiếng anh: Office of Personnel Management and Administration

Địa chỉ: Phòng B101, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: +84703 822141 Fax: +08703 821003

Tìm kiếm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển