Khoa Cơ khí Động lực

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ P.2, Tp. Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 863128

Chức năng

- Khoa Cơ Khí Động Lực có chức năng giảng dạy Lý thuyết, Thực hành và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun thuộc hai nhóm: Lý thuyết và Thực hành trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Sửa chữa máy tàu thủy và Kỹ thuật máy nông nghiệp;

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất gắn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đánh giá kỹ năng nghề.

Xem các ngành đào tạo của khoa Cơ khí Động lực: