Tên tiếng Anh: Department of Foreign Language

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 ......

Chức năng

Bộ môn Ngoại ngữ có chức năng giảng dạy và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun Ngoại ngữ cơ bản ở các trình độ đào tạo đại học, cao đẳng của tất cả các ngành, nghề đào tạo trong nhà trường gồm các học phần, môn học/mô đun: Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3.

 

Tên tiếng Anh: Department of Physical and Defense Education

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 ......

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng về công tác đào tạo, quản lý giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng ở các cấp học, hệ đào tạo, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất Bộ môn quản lý.

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tên tiếng Anh: FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thực phẩm:
 • CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 • THÚ Y
 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Địa chỉ: Phòng C601, Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 828320

Website: http://fit.vlute.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng - Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các giáo viên, chuyên viên, kỹ thuật viên công nghệ thông tin ở các bậc: đại học và cao đẳng; triển khai các ứng dụng về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Xem các ngành đào tạo của khoa Công nghệ thông tin:

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF PEDAGORY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862533

Chức năng - Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập các học phần về Sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng Kỹ năng dạy học;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học về phương pháp dạy - học, sư phạm dạy nghề, sư phạm kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

Xem các ngành đào tạo của khoa Sư phạm:
 • CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ P.2 Tp. Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 863126

Chức năng - Nhiệm vụ

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhân sự thuộc khoa Điện - Điện tử;

- Xây dựng và đề xuất chỉnh sửa, hoàn chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình các hệ đào tạo thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện kế hoạch đào tạo các hệ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ Kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; và các nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Cơ điện tử trình độ Cao đẳng nghề.

- Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

Xem các ngành đào tạo của khoa Điện - Điện tử:
 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
 • Điện công nghiệp
 • Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
 • Cơ điện tử
 • Điện tử công nghiệp

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 863127

Chức năng

- Khoa có chức năng đào tạo các chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí có trình độ đại học, cao đẳng và đào tạo Cao đẳng nghề với các nghề: Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ hàn;

- Bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn về công nghệ cao trong lĩnh vực CNC và Cơ điện tử; đào tạo nhân lực thuộc chuyên môn của khoa theo nhu cầu xã hội;

- Tổ chức sát hạch kỹ năng nghề quốc gia các nghề thuộc khoa phụ trách;

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các dự án hợp tác gia công sản xuất gắn với đào tạo.

Xem các ngành đào tạo của khoa Cơ khí Chế tạo máy:
 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ TẠO MÁY
 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
 • Cắt gọt kim loại
 • Công nghệ hàn
 • Kỹ thuật máy nông nghiệp
 • Sửa chữa máy tàu thủy
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

Tên tiếng Anh: FACULTY OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, 73 Nguyễn Huệ P.2, Tp. Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 863128

Chức năng

- Khoa Cơ Khí Động Lực có chức năng giảng dạy Lý thuyết, Thực hành và quản lý chuyên môn các học phần, môn học/mô đun thuộc hai nhóm: Lý thuyết và Thực hành trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Sửa chữa máy tàu thủy và Kỹ thuật máy nông nghiệp;

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất gắn đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đánh giá kỹ năng nghề.

Xem các ngành đào tạo của khoa Cơ khí Động lực:

Thông tin chung

Tên khoa: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tên tiếng Anh: FACULTY OF POLITICAL THEORY

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013 (tiền thân là Bộ môn Mác - Lênin).

Thông tin chung

Tên khoa: Khoa Khoa học cơ bản

Tên tiếng Anh: Faculty of General Science

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 862280

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 2013

Tìm kiếm