Định hướng phát triển

Trường đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác trong cả nước. Trong tương lai nhà trường sẽ đào tạo thêm những ngành học mới như: công nghệ môi trường, điện lạnh, quản lý đất đai, ...để trở thành trường đại học đào tạo đa ngành nghề.

Tìm kiếm

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển