Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy

STT

Ngành đào tạo Cao đẳng chính quy

1

Thiết kế đồ họa

2

Kế toán doanh nghiệp

3

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

4

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

5

Tin học văn phòng

6

Quản trị cơ sở dữ liệu

7

Quản trị mạng máy tính

8

Thiết kế và quản lý Website

9

Công nghệ thông tin  (Ứng dụng phần mềm)

10

Cắt gọt kim loại

11

Công nghệ hàn

12

Kỹ thuật máy nông nghiệp

13

Công nghệ kỹ thuật ô tô

14

Sửa chữa máy tàu thủy

15

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16

Công nghệ kỹ thuật chế tạo máy

17

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

18

Điện công nghiệp

19

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20

Cơ điện tử

21

Điện tử công nghiệp

22

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

23

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

24

Chế biến thực phẩm

25

Công nghệ thực phẩm

26

Thú ý

27

Công tác xã hội

28

Công nghệ sinh học

29

Công nghệ kỹ thuật giao thông

30

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

31

Du lịch (Hướng dẫn du lịch)

32

Luật (Dịch vụ pháp lý)

33

Luật kinh tế

34

Báo chí

35

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tìm kiếm