Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đào tạo ra đội ngũ giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật có trình độ lý thuyết bậc  đại học và kỹ năng nghề giỏi.

Có kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống trên ô tô. Tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong và các hệ thống khác của ô tô đúng qui phạm kỹ thuật. Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên dùng trong ngành ô tô, vận hành các thiết bị kiểm định ô tô, trang bị các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật lái ô tô.

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển