Đại hội điểm ĐH đảng viên chi bộ đào tạo 2 trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Đây là 1 trong 2 chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội để các đơn vị rút kinh nghiệm.

THVL

Tri thức - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển