THÔNG BÁO

CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ"

CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TỪ XA

ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

NGHỈ HỌC PHÒNG, TRÁNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO DỊCH BỆNH COVID-19

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ TẬP THỂ LỚP ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII, NĂM HỌC 2018 – 2019

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID 19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn