VLUTE ĐẠT KIỂM ĐỊNH CLGD THEO TT12

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng ký quyết định công nhận Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 12 của Bộ GDĐT.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn