TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ GIẤY BÁO NHẬP HỌC
Lưu ý: Thí sinh chọn phương thức đăng ký xét tuyển và nhập số chứng minh nhân dân để tra cứu kết quả