HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 1 BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG

Ngày 15/3/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức bảo vệ đề cương cho các học viên cao học khóa 1.

Tham dự hội đồng bảo vệ có PGS. TS Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thanh Tùng – P. Hiệu trưởng, TS. Lê Hồng Kỳ – P. Hiệu trưởng và quý giảng viên đầu ngành tại các trường đại học trong khu vực, VLUTE và 56 học viên của 03 chuyên ngành: kỹ thuật cơ khí ô tô, kỹ thuật cơ khí chế tạo máy, công nghệ thông tin.

Tại buổi bảo vệ, mỗi học viên trình bày chi tiết về những gì học viên muốn lý giải hoặc đề xuất; tính hợp lý và tính khả thi của dự án nghiên cứu, của nội dung và phương pháp nghiên cứu mà học viên muốn triển khai; cách thức học viên sử dụng để giải thích và vận dụng các kết quả nghiên cứu và kế hoạch tiến độ thực hiện nghiên cứu. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có những nhận xét, đưa ra những góp ý để học viên có thể điều chỉnh nội dung, tiến độ và thực hiện đúng yêu cầu đề ra.

Theo kế hoạch đào tạo toàn khóa, sau khi bảo vệ đề cương, học viên sẽ nhận quyết định giao thực hiện luận văn. Dự kiến đến tháng 10/2020, học viên khóa 1 sẽ bảo vệ luận văn thạc sỹ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn