VIỆC LÀM SINH VIÊN

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2019 CỦA TOYOTA CẦN THƠ
TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN - THỢ ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH TUYỂN DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn