Vụ Giáo dục đại học kiểm tra công tác tuyển sinh và đào tạo

     Sáng 26/11, đoàn công tác của Vụ Giáo dục đại học (Vụ GDĐH) Bộ Giáo dục đào tạo đến làm việc với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE)
     Đoàn công tác do PGS. TS Đặng Quang Việt – P. Vụ trưởng dẫn đầu cùng các chuyên viên của Vụ GDĐH, tiếp và làm việc với đoàn có PGS. TS Cao Hùng Phi – Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Thanh Tùng – P. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị VLUTE.1cb0746dd903205d7912
PGS. TS Đặng Quang Việt thông qua mục đích của buổi làm việc
     Theo Quyết định 4043/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2019 của Bộ GDĐT, từ ngày 1/11 đến 1/12/2019 Bộ GDĐT thành lập 2 đoàn công tác thực hiện kiểm tra tại các cơ sở giáo dục về các nội dung: tuyển sinh, đào tạo, công tác tiếp nhận các lưu học sinh nước ngoài học tại trường và thực hiện quy chế công khai tại đơn vị theo các văn bản, quy định hiện hành, từ đó có ý kiến đóng góp giúp cho các cơ sở đào tạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.Fcd16121cf4f36116f5e
PGS. TS Cao Hùng Phi giới thiệu tổng quan về trường
     Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS. TS Cao Hùng Phi giới thiệu tổng quan về công tác nhân sự, thực hiện tuyển sinh, đào tạo và kết quả khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp và chỉ đạo các đơn vị có liên quan cung cấp minh chứng theo nội dung đoàn công tác yêu cầu.Bbf29dd133bfcae193ae
Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị
     Kết thúc quá trình kiểm tra:
1. Công tác tuyển sinh năm 2019
     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo đúng năng lực đào tạo theo quy định của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
     Công tác tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện đúng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ khâu đăng ký xét tuyển, trúng tuyển, gọi nhập học.
     Những vướng mắc, đề xuất giải pháp, kiến nghị: không có.
     Công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Nhờ có công tác chuẩn bị, phối hợp chặc chẽ giữa các đơn vị và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng tuyển sinh công tác tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy định từ khâu tổ chức, coi thi, công bố trúng tuyển. Kết quả tuyển sinh đợt 1 đảm bảo các tiêu chí chất lượng, trật tự, an toàn, hiệu quả. Điểm trúng tuyển phản ảnh chất lượng đầu vào giữa các ngành rõ ràng.
     Kiến nghị: không có.
2. Công tác quản lý và tổ chức đào tạo
     Nhà trường đang triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; các chương trình được chọn triển khai tự đánh giá gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ thông tin và Công nghệ thực phẩm.
     Vlute luôn đúng quy định: Công tác quản lý, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.
     Nhìn chung kết quả học tập của sinh viên đạt yêu cầu, đa số đúng tiến độ chung của khóa học, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp đào tạo cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên bỏ học hoặc không đúng tiến độ. Do đó cần thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân sinh viên bỏ học, học yếu để có biện pháp cải thiện phù hợp.
     Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và bố trí hồ sơ theo đúng yêu cầu; nhà trường thực hiện tốt việc xác định chỉ tiệu và tổ chức tuyển sinh đúng năng lực và theo quy định của Bộ GDĐT cho các cấp trình độ, ngành đào tạo. Tuy nhiên, trường cần bổ sung thêm các nội dung như thời khóa biểu đào tạo cao học cần cụ thể thêm hàng tuần, hàng tháng; hoàn thiện thể thức một số văn bản ban hành về đội ngũ giảng viên phù hợp với các thông tư quy định của Bộ GDĐT.
C67e02edad8354dd0d92
Ký kết biên bản kết quả kiểm tra
     Ngoài VLUTE, đoàn công tác số 2 của Vụ GDĐH sẽ thực hiện công việc tại các trường CĐ Sư phạm Long An, ĐH Dầu khí Việt Nam, ĐH Tiền Giang, ĐH Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh