VLUTE tổ chức tuyên truyền các chính sách việc làm và bảo hiểm

Trong hai ngày 27, 28/6/2019, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn các chính sách liên quan đến việc làm và bảo hiểm xã hội.
Vlute Bhxh 1Tham dự có ông Phan Chính Thức – Phó chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội, đại diện Cục việc làm và báo cáo viên đến từ các đơn vị chuyên môn của Bộ LĐTBXH.
Vlute Bhxh 3Trong hai ngày diễn ra hội nghị, giảng viên và sinh viên nhà trường đã được tiếp thu các chuyên đề: Tổng quan thị trường lao động Việt Nam và các chính sách hỗ trợ việc làm; công tác quản lý lao động; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội.
Vlute Bhxh 2Đối với sinh viên tham dự hội nghị, bên cạnh việc triển khai thông tin tại hội trường, các bạn còn được tham gia thực hành tìm hiểu hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long. Thông qua đó, giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên có thêm nhiều thông tin và thuận lợi hơn trong công việc, tuân thủ pháp luật về bảo hiểm và việc làm.