Vẽ và thiết kế trên máy tính

  Vẽ và thiết kế trên máy tính (6480214)

  • Giới thiệu:

  Vẽ và thiết kế trên máy tính là một nghề rất cần thiết trong lĩnh vực chế tạo các sản phẩm cơ khí hiện đại, biến các ý tưởng dựa trên các sản phẩm đã có hoặc chưa có thành các bản vẽ kỹ thuật từ đó tạo ra sản phẩm cụ thể.

  Người học nghề này sử dụng máy tính, phần mềm hỗ trợ vẽ và thiết kế, trang thiết bị dụng cụ đo lường cơ khí, kết học việc đọc và khai thác bản vẽ, khai thác các phương pháp tạo hình, biểu diễn vật thể, phác thảo sơ đồ,…cho việc vẽ và thiết kế hình mẫu sản phẩm.

  • Cơ hội việc làm:

  Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm ở các công ty xí nghiệp, nhà máy sản xuất cơ khí, các công ty truyền thông, quảng cáo,…

  Có thể đảm trách tốt các vị trí sau:

  • Thiết kế sản phẩm;
  • Giám sát và gia công chế tạo sản phẩm mẫu;
  • Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;