THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, NĂM 2021

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THAM DỰ CUỘC THI
SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRẦN ĐẠI NGHĨA,
LẦN THỨ VIII, NĂM 2020 - 2021

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
THÁNG 9 NĂM 2020

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

KHAI GIẢNG LỚP "SỬA CHỮA CHUNG - KHÓA 6"

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA - NGÀNH "SỬA CHỮA THÂN XE VÀ SƠN"

KHAI GIẢNG LỚP "SỬA CHỮA THÂN XE VÀ SƠN - KHÓA 4"

ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

NGHỈ HỌC PHÒNG, TRÁNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO DỊCH BỆNH COVID-19

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ TẬP THỂ LỚP ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 – 2019

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII, NĂM HỌC 2018 – 2019

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TỪ XA ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID 19

XÉT TẶNG DANH HIỆU "NHÀ GIÁO NHÂN DÂN", "NHÀ GIÁO ƯU TÚ"

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TỪ XA

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn