CÔNG TY CỔ PHẦN AN KHÁNH TUYỂN DỤNG

     Công ty An Khánh tuyển dụng 05 sinh viên chuyên ngành ô tô

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn