TS. Trần Hữu Danh

Thông  tin giảng viên TRẦN HỮU DANH

TS. Trần Hữu Danh
TS. Trần Hữu Danh

Đơn vị công tác:Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh:Giảng viên

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Gia công trên máy công cụ vạn năng
  • Thiết kế – chế tạo một máy (hoặc chi tiết máy) trên các máy công cụ vạn năng: Tiện, Phay, Bào, Xọc…
 • Gia công trên trên máy CNC.
  • Lập trình bằng tay – Mô phỏng – Gia công chi tiết máy trên máy Tiện, máy Phay CNC.
  • Thiết kế bản vẽ 3D trong phần mềm bất kỳ – Mô phỏng gia công Tiện, Phay CNC trong phần mềm Pro Creo – Xuất chương trình ra G_code – Gia công trên máy Tiện, máy Phay CNC…
 • Đo lường trên máy CMM BENCHMARK 5.4.4
  • Kiểm tra, đánh giá chất lượng một sản phẩm (chi tiết máy bất kỳ) trên máy CMM BENCHMARK 5.4.4

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email:danhth@vlute.edu.vn