TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - THÔNG TIN THƯ VIỆN

CHỨC NĂNG

Đang cập nhật...

NHIỆM VỤ

Đang cập nhật...

NHÂN SỰ

STT Họ tên Chức Danh/Chức vụ Email
1 Lê Thanh Quang Đức Phụ trách trung tâm ducltq@vlute.edu.vn
2 CN. Phạm Thị Ngọc Thúy Nhân viên thuyptn@vlute.edu.vn
3 CN. Nguyễn Thị Ngọc Vân Nhân viên vanntn@vlute.edu.vn
4 CĐ. Tống Minh Tiến Nhân viên tientm@vlute.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn