Trung tâm Tin học: Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa 11

    Thí sinh có nguyện vọng thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện đăng ký theo mẫu gửi về trung tâm tin học trước ngày 19/04/2019 với lệ phí thi như sau:

    • Học viên trung tâm, Cán bộ, Giảng viên viên chức của trường ĐHSPKT Vĩnh Long: 250.000VNĐ
    • Thí sinh tự do: 500.000VNĐ

    Xem chi tiết tại đây