Trung tâm Thực hành

Tên tiếng anh: Research – Experiment – Practice Center
Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3838996

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá chất lượng kỹ năng thực hành của sinh viên, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, lao động doanh nghiệp, tổ chức thực tập sản xuất, quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.

  • Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng và người lao động.
  • Tổ chức thực tập sản xuất tại doanh nghiệp cho sinh viên.
  • Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức, kỹ năng thực hành.
  • Quan hệ doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho sinh viên.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

TT

Họ tênChức danh/Chức vụ

Email

1Văn Kim TốGiám đốctovk@vlute.edu.vn
2Nguyễn Thái SơnGiảng viênsonnt@vlute.edu.vn
3Nguyễn Thiện NhựtGiảng viênnhutnt@vlute.edu.vn
4Huỳnh Hữu NghịGiảng viênnghihh@vlute.edu.vn