Trung tâm Ngoại ngữ

Tên tiếng anh: Center for Foreign Languages
Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
Điện thoại: (+84)270 3821217

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

  • Tổ chức giảng dạy các lớp học ngoại ngữ.
  • Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

TT

Họ tênChức danh/Chức vụ

Email

1ThS. Lê Văn ĐiệpTrưởng Trung tâmdieplv@vlute.edu.vn
2ThS. Nguyễn Hạt Quế MơGiảng viênmonhq@vlute.edu.vn
3ThS. Lâm Thái QuangGiảng viênquanglt@vlute.edu.vn
4ThS. Mai Thị Nguyệt LinhGiảng viênlinhmtn@vlute.edu.vn
5ThS. Hồ Anh BằngGiảng viênanhbang@vlute.edu.vn
6ThS. Phan Huỳnh Nhật ThanhGiảng viênthanhphn@vlute.edu.vn
7ThS. Dương Tú NgânGiảng viênngandt@vlute.edu.vn