Trung tâm Đào tạo Sau đại học & Bồi dưỡng chuyên môn

  • Tham mưu Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo các hệ đào tạo VLVH, đào tạo liên kết, liên thông, đào tạo ngắn hạn.
  • Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học.
  • Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo trong việc đổi mới công tác quản lý đào tạo các hệ VLVH, liên thông, đào tạo liên kết, ngắn hạn đảm bảo quy mô và chất lượng.
  • Triển khai, tổ chức đào tạo các hệ phụ trách, phối hợp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, sư phạm nghề.
  • Phối hợp với phòng Đào tạo quản lý điểm số, cấp phiếu điểm, văn bằng, chứng chỉ.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học các cấp.

TT

Họ và TênChức danh/Chức vụ

Email

1TS. Nguyễn Văn MinhGiám đốcminhnv@vlute.edu.vn
2ThS. Phan Hoàng MauPhó giám đốcmauph@vlute.edu.vn
3ThS. Trần Hoài HạnhPhó Giám đốchanhtt@vlute.edu.vn
4ThS. Nguyễn Khánh DuyGiảng viênduynk@vlute.edu.vn
5ThS. Lê Thị Thùy LinhGiảng viênlinhltt@vlute.edu.vn
6ThS. Hứa Bình NguyênGiảng viênnguyenhb@vlute.edu.vn
7KS. Nguyễn Hoàng AnhGiảng viênanhnh96@vlute.edu.vn