TIN TỨC

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
CHO TÂN KỸ SƯ
ĐỢT 1, NĂM 2021

BẾ MẠC OLYMPIC
VẬT LÝ SINH VIÊN,
ĐỘI TUYỂN VLUTE
NHẤT TOÀN ĐOÀN

SINH VIÊN VLUTE
ĐỐI THOẠI VỚI
LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

VLUTE ĐÓN TIẾP
CÁC TRƯỜNG THPT
ĐẾN THAM QUAN

HỘI THẢO KHOA HỌC
VỀ GIÁO DỤC STEAM

ĐÀO TẠO KỸ SƯ
LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

TÀI TRỢ
NHÀ MÀNG CÔNG NGHỆ
GIÚP HỌC SINH
NGHIÊN CỨU HỌC TẬP

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM PHÓ GIÁO SƯ

HIỆP HỘI
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

HIỆU TRƯỞNG VLUTE
ĐƯỢC VINH DANH
TẠI DIỄN ĐÀN
HỘI NHẬP KINH TẾ ASIA 2021

VLUTE CHÍNH THỨC
BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH
TƯ VẤN TUYỂN SINH
NĂM 2021

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN
5 TỐT CẤP TỈNH NĂM 2020

KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI SỞ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH VĨNH LONG

HỘI NGHỊ KHỞI ĐỘNG
DỰ ÁN SKIEG

HỌP MẶT KỶ NIỆM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11

THƯ CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

KHAI MẠC
HỘI GIẢNG NĂM 2020

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

CHIẾN DỊCH
LÀM CHO THẾ GIƠI
SẠCH HƠN NĂM 2020

VLUTE TỔ CHỨC CÔNG BỐ
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC
TỈNH VĨNH LONG
LẦN THỨ V (2020-2025)

VLUTE THAM GIA
VIẾNG NGHĨA TRANG
LIỆT SĨ TỈNH VĨNH LONG

CHƯƠNG TRÌNH “TRẠI HÈ
ĐẠI SỨ HÀNG VIỆT TÍ HON”
THAM QUAN VLUTE

VLUTE HỖ TRỢ NHÀ TÌNH NGHĨA
CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY
TRUYỀN THỐNG NGÀNH LĐTBXH

CÔNG BỐ SÁCH VÀNG
SÁNG TẠO VIỆT NAM 2020

HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TẠI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN

VÀ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ I

HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BẾ GIẢNG LỚP

KỸ THUẬT VIÊN TOYOTA

TRIỂN KHAI LUẬT

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

CHO ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI

NCKH CẤP NHÀ NƯỚC

HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

CAO ĐẲNG VĨNH LONG

HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

TRUNG CẤP KTKT

NGUYỄN HỮU CẢNH

HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ 2

HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG

CĐN VIỆT NAM - SINGAPORE

VLUTE HỖ TRỢ TỔ CHỨC

THI TRỰC TUYẾN

VIẾNG KHU LƯU NIỆM

CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

VỀ THĂM TRƯỜNG

HƯỚNG NGHIỆP TRƯỚC KHI

CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ THI

TN THPT 2020

ĐÁNH GIÁ ISO 9001-2015 LẦN 2

TIẾP VÀ LÀM VIỆC

VỚI CÔNG TY SMC VIỆT NAM

ĐOÀN HỌC SINH THPT TỈNH KIÊN GIANG, HẬU GIANG ĐẾN THAM QUAN TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG ĐỐI THOẠI VỚI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn