TIN TỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG:
GIẢM THÊM 5% HỌC PHÍ
CHO SINH VIÊN TRONG HỌC KỲ 1,
NĂM HỌC 2021 – 2022

“TRIỆU TÚI AN SINH”
GỬI ĐẾN SINH VIÊN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VĨNH LONG
TRAO QUÀ TIẾP SỨC CHO SINH VIÊN
VƯỢT QUA DỊCH COVID - 19

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VLUTE
HOÀN THÀNH TIÊM MŨI 2
VACXIN PHÒNG COVID-19

TUYỂN SINH NĂM 2021:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG
CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC CHO
TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC
TRỰC TUYẾN

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN F1
HOÀN THÀNH
CÁCH LY TẬP TRUNG

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG
ÂM TÍNH VỚI COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
THỰC HIỆN CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG COVID 19

VLUTE THAM DỰ HỘI NGHỊ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2021

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VLUTE
HOÀN THÀNH TIÊM VACXIN
NGỪA COVID-19

VLUTE CHÚC MỪNG
NGÀY BÁO CHÍ
CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6

QUYẾT ĐỊNH TẶNG THƯỞNG
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn