Tin học văn phòng

    Tin học văn phòng (6480204)

    • Giới thiệu

    Tin học văn phòng đang là kỹ năng vô cùng quan trọng trong các ngành nghề. Để thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng đòi hỏi người dùng phải nắm vững các thao tác cơ bản trên máy tính như sử dụng Windows, thiết kế và quản trị trang web, khai thác internet và sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng cũng như thực hiện chỉnh sửa các lỗi thường gặp trên máy tính cũng như các thiết bị văn phòng.

    • Cơ hội việc làm

    Bạn có thể đảm trách tốt các vị trí sau: Thư ký văn phòng; quản lý và xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng, giảng dạy tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn, làm việc cho các công ty máy tính, thiết kế quảng cáo, thiết kế và quản trị website, quản lý phòng Internet, quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.