ThS. Nguyễn Văn Tám

Thông  tin giảng viên NGUYỄN VĂN TÁM

ThS. Nguyễn Văn Tám
Nguyen Van Tam

Đơn vị công tác:Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ:Trưởng khoa

Chức danh:Giảng viên

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Cơ khí chế tạo máy

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Cơ khí chế tạo máy
  • Thiết kế và chế tạo hệ thống cơ khí, sản phẩm cơ khí.
  • Thiết kế và lập quy trình sản xuất, chế tạo chi tiết máy.
  • Công nghệ CAD/CAM/CNC.
  • Lập trình điều khiển hệ thống bằng PLC.
  • Công nghệ Đúc kim loại
 • Công nghệ thủy lực
  • Tính toán thiết kế hệ thống thủy lực.
  • Thiết kế điều khiển hệ thống bằng thủy lực, điện- thủy lực.
 • Công nghệ khí nén
  • Tính toán thiết kế hệ thống khí nén.
  • Thiết kế điều khiển hệ thống bằng khí nén, điện- khí nén.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Cơ quan: 02703838993

Email:tamck@vlute.edu.vn