ThS. Nguyễn Tấn Nó

Thông  tin giảng viên NGUYỄN TẤN NÓ

Đơn vị công tác:Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

ThS. Nguyễn Tấn Nó
ThS. Nguyễn Tấn Nó

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Cơ điện tử

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • Robotics
  • Thiết kế cơ khí và mạch điện cho robot.
  • Phân tích chuyển động robot.
  • Giải các bài toán động học, động lực học thuận nghịch và mô phỏng chuyển động robot.
  • Lập trình điều khiển, thu thập dữ liệu thực nghiệm.
 • Vi điều khiển (Microcontroller), Hệ thống nhúng (Embedded System)
  • Thiết kế phát triển mạch điện, lập trình điều khiển.
  • Ứng dụng các giải thuật điều khiển vào hệ thống.
  • Phân tích kiến trúc, xây dựng thư viện cho hệ thống có sử dụng vi điều khiển.
 • Điều khiển chuyển động (Motion Control)
  • Các giải thuật điều khiển cho hệ thống tuyến tính và phi tuyến, xây dựng giải thuật ước lượng thông số hệ thống.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0906009284 Cơ quan: 02703862231

Email:nont@vlute.edu.vn