ThS. Lê Trung Hậu

Thông  tin giảng viên LÊ TRUNG HẬU

ThS. Lê Trung Hậu
Le Trung Hau

Đơn vị công tác:Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh:Giảng viên

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

 • CAD/CAM/CNC
  • Thiết kế chi tiết khuôn mẫu và phân tích mô phỏng
  • Mô phỏng chuyển động, gia công và lắp ráp sản phẩm.
  • Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số chế độ cắt… đến chất lượng bề mặt chi tiết tiết khi gia công trên máy Tiện CNC, Phay CNC.
 • Cắt gọt kim loại
  • Thiết kế kết cấu cơ khí, thiết bị, máy móc phục vụ trong lĩnh vực công, nông nghiệp
  • Chế độ cắt khi gia công trên máy Tiện, Phay, Bào, Mài ….
  • Phân tích các thông số chế độ cắt ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt gia công.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Di động: 0939106663

Email:hault@vlute.edu.vn