ThS. Huỳnh Thanh Tuấn

Thông  tin giảng viên HUỲNH THANH TUẤN

ThS. Huỳnh Thanh Tuấn
ThS. Huỳnh Thanh Tuấn

Đơn vị công tác:Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh:Giảng viên

Học vị:Thạc sĩ

Chuyên ngành:Kỹ thuật cơ khí

Hướng đề tài nghiên cứu:

  • Thiết kế, tính toán và mô phỏng băng tải xoắn vận chuyển nguyên liệu theo phương nghiêng
  • Thiết kế, tính toán và mô phỏng băng tải chuyển hàng lên xe

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Cơ khí Chế tạo máy – Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email:tuanht@vlute.edu.vn