THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NĂM 2021

MẪU HƯỚNG DẪN
VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
SỬ DỤNG ĐIỂM THI THPT
TỪ NĂM 2020
TRỞ VỀ TRƯỚC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn