THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

NHẬN HỒ SƠ PHƯƠNG THỨC
XÉT HỌC BẠ THPT, TUYỂN THẲNG
THEO ĐỀ ÁN RIÊNG BỔ SUNG ĐỢT 2
TỪ NGÀY 21/7/2021 ĐẾN NGÀY 20/8/2021

THÔNG BÁO
LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN 
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NĂM 2021

MẪU HƯỚNG DẪN
VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
SỬ DỤNG ĐIỂM THI THPT
TỪ NĂM 2020
TRỞ VỀ TRƯỚC

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH
NĂM 2021

NHẬN HỒ SƠ
PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT
TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN RIÊNG
BỔ SUNG ĐỢT 1 TỪ NGÀY
03/6/2021 ĐẾN NGÀY 15/7/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn