THÔNG TIN

GALA VĂN NGHỆ
CHÀO MỪNG SPHO 2021

KẾT NỐI SINH VIÊN 5 TỐT
VÀ HỌC BỔNG ACECOOK

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT

ĐỐI THOẠI VỚI LÃNH ĐẠO
VÀ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
THỜI SỰ TRONG NƯỚC
VÀ QUỐC TẾ

ĐỒNG HÀNH
CÙNG SINH VIÊN
TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn