THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 VÀ BỔ SUNG THÊM NGÀNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ LÀM VIỆC NHẬT BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn