THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

Địa chỉ: 73 Nguyễn Huệ Phường 2 TP. Vĩnh Long
Tel: (+84) 02703822141 - Fax: (+84) 02703821003

Website: http://vlute.edu.vn
Email: spktvl@vlute.edu.vn