THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CAO HỌC Kỳ thi ngày 04, 05/5/2019

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI CAO HỌC

  Kỳ thi ngày 04, 05/5/2019

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo kết quả điểm thi, kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 ngày 04, 05/5/2019  như sau:

  1. Điều kiện xét trúng tuyển

  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xét tuyển những thí sinh có đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh phải đạt điểm từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) đối với môn Cơ bản và Cơ sở ngành; đạt điểm từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) đối với môn ngoại ngữ.

  Thí sinh tra cứu kết quả điểm thi bằng cách nhập số báo danh theo hướng dẫn tại địa chỉ website http://tuyensinh.vlute.edu.vn

  2. Chấm phúc khảo môn thi:

  Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo môn thi cần:

  – Nộp đơn chấm phúc khảo theo mẫu (tải mẫu).

  – Nộp lệ phí chấm phúc khảo (nộp cùng với đơn): 100.000đ/môn thi.

  – Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2019.

  – Địa điểm nộp đơn: Trung tâm ĐTSĐH và BDCM Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Nhà A phòng A102 (không nhận đơn qua đường Bưu điện)./.

  CT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

  HIỆU TRƯỞNG     

  (Đã ký)             

  PGS.TS. CAO HÙNG PHI